Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen alternatief voor VAR-webmodule

23 mei 2013

Een viertal zzp-organisaties heeft een voorstel gedaan voor een alternatief voor de VAR. Het kabinet heeft het voorstel van de zzp’ers afgewezen omdat het voorstel schijnconstructies in de hand zou werken. De VAR-webmodule, die op 1 januari 2015 wordt geïntroduceerd, acht het kabinet nog steeds het beste alternatief.

Het kabinet en de zzp-organisaties zijn het er over eens dat schijnzelfstandigheid met kracht moet worden bestreden. Een ander belangrijk punt is de voorlichting aan (startende) zzp’ers over de gevolgen en risico’s van ondernemerschap. Ook zal er regelmatiger overleg gaan plaatsvinden tussen de organisaties en het ministerie. Daar zzp’ers een zeker risico lopen door de eenzijdige vrijwaring van opdrachtgevers stellen de zzp-organisaties voor ook een vrijwaring voor zzp’ers te introduceren. Deze vrijwaring moet dezelfde geldigheidsduur krijgen als het bewijs van ondernemerschap, namelijk een jaar.

Als blijkt dat de zzp’er feitelijk in dienstbetrekking is geweest, wordt niet nageheven bij de werkgever en wordt niet nagevorderd bij de zzp’er. In plaats van daarvan stellen zij voor dat aan de betreffende zzp’er geen bewijs van ondernemerschap meer wordt afgegeven. Het kabinet denkt echter dat een vrijwaring van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer een extra stimulans oplevert voor het aangaan van schijnconstructies. Volgens het kabinet zullen kwaadwillende opdrachtgevers minder snel geneigd zijn mee te werken aan het gericht onjuist invullen van de VAR-webmodule als daarmee het reële risico op naheffingen toeneemt. Het kabinet geeft er daarom de voorkeur aan om opdrachtgevers gedeeltelijk medeverantwoordelijk te maken voor het juist invullen van de webmodule.

Het kabinet ziet ook niets in het voorstel om aan de VAR-row eenzelfde vrijwaring te verbinden als aan de VAR-wuo. Dit kan namelijk conflicten opleveren met de fictieve dienstbetrekking. Wel wordt bij de bouw van de webmodule onderzocht of het mogelijk is de rechtsgevolgen van de VAR-row aan de VAR-wuo te harmoniseren. Wel ziet het kabinet iets in het voorstel om de Kamer van Koophandel een rol te geven bij de bestrijding van schijnzelfstandigheid door handhavende instanties op inschrijvingen in het Handelsregister te attenderen wanneer de KvK haar twijfels heeft.

De webmodule zou aanvankelijk per 1 januari 2014 worden ingevoerd. In het algemeen overleg van 27 maart 2013 had de staatssecretaris al aangegeven dat die datum niet haalbaar is en dat de module pas per 1 januari 2015 operationeel zal zijn. Ondertussen heeft de Belastingdienst de controle op schijnzelfstandigheid wel geïntensiveerd. Samen met de Inspectie SZW wordt ingezet op strikte handhaving. Ook binnen het horizontaal toezicht zal meer aandacht worden besteed aan arbeidsrelaties die gemeld moeten worden vanwege twijfel over de fiscale duiding. Bron: MvF 22-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat