Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Overbruggingsregeling AOW per 1 oktober in werking

23 mei 2013

De overbruggingsregeling AOW zal per 1 oktober 2013 in werking treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013.

Onlangs heeft de SVB een uitvoeringstoets uitgevoerd en na verwerking van de gemaakte opmerkingen zal de definitieve regeling nog voor 1 juni 2013 worden aangeboden voor publicatie. In de definitieve regeling zal, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, de inkomensgrens zijn verhoogd naar 200% van het wettelijk bruto minimumloon (en 300% voor paren).

De SVB acht de regeling uitvoerbaar en invoerbaar per 1 oktober 2013, onder de voorwaarde dat uiterlijk 1 juli 2013 helderheid is over de inwerkingtreding van de regeling. Op basis van beschikbare gegevens uit de polisadministratie kan de SVB personen die mogelijk recht hebben op een overbruggingsuitkering benaderen met een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Aan overige personen zal in meer algemene zin worden gecommuniceerd over de regeling. Vanaf september wordt gestart met het aanschrijven van potentieel rechthebbenden. De SVB streeft er naar om mensen die met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 recht hebben op een overbruggingsuitkering, nog in 2013 uit te betalen. Bron: Min SZW 21-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat