Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versneld hoger beroep door second opinion

2 mei 2013.

Het wordt mogelijk sneller en goedkoper in hoger beroep te gaan. Vanaf 1 mei kunnen partijen na een eenvoudige civiele zaak bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam een second opinion aanvragen. Het gerechtshof beoordeelt de zaak dan binnen zes weken opnieuw, zonder dat extra bewijs of andere nieuwe stukken worden ingebracht.

Het gerechtshof laat bij een second opinion geen nieuwe feiten of bewijsstukken toe en doet – vanaf het moment dat de zaak tot de procedure is toegelaten – binnen zes weken uitspraak. Zo’n snel tweede oordeel bespaart op diverse wijzen kosten voor de procespartijen. Omdat er voor het hoger beroep geen nieuwe stukken worden opgemaakt, zijn de kosten voor de advocaat lager dan bij een regulier hoger beroep. En doordat de nieuwe uitspraak al binnen zes weken volgt, besparen de partijen veel tijd en geld.

Alle betrokken partijen moeten wel akkoord gaan met het versnelde hoger beroep en het gerechtshof heeft de laatste stem in het toestaan van een second opinion. Als naar het oordeel van het gerechtshof bijvoorbeeld een versneld hoger beroep ten koste gaat van de kwaliteit, dan gaat het versnelde beroep niet door. Niet elke rechtszaak komt voor een second opinion in aanmerking. Omdat partijen geen nieuwe stukken mogen aanleveren, kan het alleen bij relatief eenvoudige zaken. Bron: Rechtspraak.nl, 25-04-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat