Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkloosheidscijfers geven vertekend beeld

1 maart 2016

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) geven de CBS-cijfers over werkloosheid een vertekend beeld van de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt. Er zouden 3,5 zoveel mensen op zoek naar (meer) werk zijn. Het onderbenutte potentieel dempt de loongroei, vermoedt DNB.

In het laatste kwartaal van 2015 telde Nederland 591.000 werklozen, maar tegelijkertijd was er bijna een miljoen werkenden (werknemers én zelfstandigen) die meer uren zouden willen werken, aldus DNB. Meer dan de helft van hen is zelfs direct (binnen twee weken) beschikbaar voor een grotere of extra baan. Daarnaast zijn er 131.000 mensen zonder werk, maar die wel willen werken.

Het betreft ontmoedigden, die hun zoektocht naar een baan hebben opgegeven. Daarnaast zijn er nog eens 330.000 mensen die weliswaar niet direct beschikbaar zijn, maar wel graag willen werken, bijvoorbeeld studenten in de afrondende fase van hun studie. Al deze personen tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken, maar een kwart van deze personen solliciteert wel op vacatures. Alles bij elkaar is het onderbenutte arbeidspotentieel – de som van werklozen, personen die meer uren zouden willen werken en niet-actieven die wel willen werken – momenteel 3,5 keer zo groot als het aantal werklozen. Onder de werkenden die meer uren willen werken, bevindt zich ook een groot aantal zzp’ers. Volgens het CBS wil 16% van de één miljoen zzp’ers meer uren werken.

Dat is aanzienlijk en relatief groter dan onder werknemers, daar wil 11% meer uren werken. Zzp’ers werken daarentegen gemiddeld 34 uur per week, dat is meer dan een werknemer (30 uur per week). Dit gemiddelde maskeert echter dat bijna de helft (45%) van alle zzp’ers een deeltijdbaan heeft. Van de deeltijd-zzp’ers wil 28% meer uren werken. Door alleen te kijken naar het werkloosheidspercentage om de spanning op de arbeidsmarkt te bepalen, wordt de ruimte op de arbeidsmarkt volgens DNB onderschat. Ondanks het economisch herstel en de dalende werkloosheid blijft de loongroei in Nederland vooralsnog bescheiden. Volgens DNB kan het fors toegenomen onderbenutte arbeidspotentieel daarvoor deels een verklaring zijn. Bron: DNB 25-02-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat