Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen wijziging in beoordeling arbeidsrelatie

22 maart 2016

In antwoord op vragen van het Kamerlid Mei Li Vos benadrukt staatssecretaris Wiebes nogmaals dat met de invoering van de Wet DBA geen wijziging is beoogd in de beoordeling of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een dienstbetrekking is of dat sprake is van een ondernemerschap. Naar aanleiding van geluiden vanuit de zzp-hoek had het Kamerlid de staatssecretaris de vraag voorgelegd of de Wet DBA het werken via tussenpersonen aantrekkelijk maakt voor opdrachtgevers.

Volgens de staatssecretaris is dat echter niet het geval. Op grond van de Wet DBA is niet langer sprake van een ongeclausuleerde vrijwaring van de opdrachtgever, maar worden de verantwoordelijkheden tussen de partijen weer in balans gebracht. Partijen kunnen vooraf zekerheid verkrijgen door een door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomst te gebruiken. Maar dit is niet verplicht.

De staatssecretaris geeft in zijn beantwoording aan dat de Belastingdienst inmiddels een uitgebreide voorlichtingscampagne is gestart, waaronder webinars waarvan de vragen en antwoorden – net als destijds bij de werkkostenregeling – op de website van de Belastingdienst worden gepubliceerd. Wie nu een VAR heeft ontvangt ook in maart een brief van de fiscus over de aanstaande wijzigingen. In deze brief wordt een concrete toelichting gegeven en gewezen op de webinars. Bron: TK 2015-2016, aanh. 1910

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat