Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing scholingsregeling WW

30 maart 2016

De scholingsregeling WW wordt per 1 april 2016 zodanig aangepast dat een werkloze werknemer die parttime in dienst treedt bij een nieuwe werkgever maar hiervoor scholing moet volgen dit met behoud van uitkering kan doen. In het kader van de sectorplannen wordt het instrument van brug-WW ingezet om extra ondersteuning te bieden bij transities naar nieuw werk waarbij substantiële om- of bijscholing nodig is. De werknemer treedt alvast parttime in dienst bij de nieuwe werkgever.

Voor die uren dat scholing nodig is, kan de werknemer een opleiding volgen met behoud van uitkering. Dit instrument is in 2015 geïntroduceerd in de derde tranche sectorplannen. Door een aanpassing van de scholingsregeling komt dit instrument ook beschikbaar buiten de sectorplannen. Op grond van de scholingsregeling kon een werkloze werknemer scholing van maximaal een jaar volgen indien dit noodzakelijk was voor het vinden van een passen beroep op de arbeidsmarkt.

Slechts in individuele gevallen kon de duur langer zijn, doch maximaal twee jaar. De regeling wordt nu zo aangepast dat een langere duur ook mogelijk is indien de nieuwe werkgever een baangarantie afgeeft van minimaal zes maanden na succesvolle afronding van de opleiding.

De werknemer werkt dan gedurende de scholing parttime (minimaal 8 uur per week) bij de werkgever en volgt daarnaast scholing met behoud van uitkering. De omvang van de dienstbetrekking na afloop van de scholing moet minimaal het aantal uren het aantal uren van het dienstverband en de scholing bedragen. Dit betreft een tijdelijke regeling die duurt tot 1 april 2018. Bron: Stcrt 2016, 15672

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat