Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Auto’s stonden werknemers ter beschikking

15 maart 2016

De inspecteur heeft de bewijslast dat een auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld. Zonder terbeschikkingstelling komt men niet toe aan een bijtelling vanwege privégebruik. Een recente zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een van de relatief weinige keren dat over de vraag of een auto wel ter beschikking is gesteld wordt geprocedeerd. De feiten in deze procedure bieden geen algemeen geldende regel voor het antwoord op de vraag of sprake is van een terbeschikkingstelling.

Wel biedt het handvatten die daarvoor kunnen worden gebruikt. De zaak betrof een reisorganisatie met verschillende auto's die door de werknemers werden gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de auto’s aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat geen sprake was van enig sleutelbeheer, dat de betrokken werknemers na werktijd en in het weekend de auto’s mee naar huis namen en dat de auto’s voor woon-werkverkeer worden gebruikt.

De rechtbank is van oordeel dat nu de werknemers steeds – dus ook na werktijd en in de weekenden – konden beschikken over de auto’s de betrokken werknemers de feitelijke beschikkingsmacht over de desbetreffende auto’s hadden. Derhalve kan niet worden gezegd dat de betrokken werknemers de auto’s slechts bestuurden ter uitvoering van bepaalde opdrachten van de reisorganisatie of om in diens belang personen of goederen te vervoeren. Werkgevers kunnen de discussie overigens volledig uit de weg gaan door de werknemer een ‘verklaring geen privé gebruik auto’ te laten aanvragen. Daarmee verschuift het risico naar de werknemer. Bron: Rb. Zeeland West-Brabant 17-12-2015 (publ. 11-03-2016)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat