Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voortgang onderzoek naar kilometerheffing in 2030

Om in 2030 over te kunnen gaan tot invoering van een kilometerheffing, zijn diverse onderzoeken gedaan. Op 26 juni 2023 zijn de uitkomsten van de onderzoeken gepubliceerd over de invulling van het kilometertarief, effecten op autobelastingen en inkomenseffecten van autobezitters bij gebruik van de kilometerteller voor registratie van het aantal gereden kilometers.

Voor betalen naar gebruik moet worden bepaald wat een automobilist per kilometer moet gaan betalen. In het najaar van 2022 is onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende opties voor de tariefstructuur. De nu gepubliceerde uitkomsten naar de opties voor de tariefstructuur actualiseert het onderzoek uit 2022. Verschillende mogelijkheden voor tarieven zijn onderzocht zoals kilometertarieven die afhankelijk zijn van het gewicht van de auto en of een auto elektrisch is of niet.

Ook zijn de uitkomsten gepubliceerd van het vervolgonderzoek naar het nalevingsgedrag. Voor het bepalen van het aantal gereden kilometers zijn verschillende mogelijkheden. Het rapport geeft meer inzicht in de fraudegevoeligheid van kilometerregistratie op basis van de kilometerteller van de auto.

Verkenning gevolgen Betalen naar Gebruik voor autoreizen naar het buitenland
Op 26 juni 2023 heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de ‘Verkenning van de gevolgen van Betalen naar Gebruik voor autoreizen naar het buitenland’ gepresenteerd. Er is onderzocht in hoeverre het Nederlandse autogebruik in het buitenland zal dalen door invoering van een kilometerheffing. De mate van daling is moeilijk in te schatten. Mogelijk gaan minder mensen naar het buitenland of nemen de bus, trein of vliegtuig. Bij reizen per vliegtuig neemt de CO2-uitstoot toe maar andere gedragsveranderingen leiden juist weer tot een daling van de CO2-uitstoot per reis. KiM heeft daarom het netto-effect van betalen naar gebruik op de CO2-uitstoot van buitenlandse verplaatsingen niet kunnen inschatten.

Planning internetconsultatie en wetsvoorstel
Het kabinet gaat de uitkomsten van de onderzoeken meenemen bij het maken van de keuze voor de invulling van betalen naar gebruik. Zodra alle besluiten zijn genomen, start een internetconsultatie over de wetgeving voor betalen naar gebruik. In het voorjaar 2024 wordt vervolgens het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Bron: MvF 26-06-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat