Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Invoering vrachtwagenheffing stand van zaken voorjaar 2023

Minister Harbers stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsbrief over de stand van zaken inzake de invoering van de vrachtwagenheffing. Hij gaat daarbij in op optimalisaties in de uitvoering van de vrachtwagenheffing.

Op 1 januari 2023 zijn enkele artikelen van de Wet vrachtwagenheffing in werking getreden, waarbij de realisatiefase van start is gegaan. Het doel van de vrachtwagenheffing is om binnen- en buitenlands vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van wegen door middel van variabele heffingen op basis gereden kilometers. Daarnaast heeft het tot doel om bij te dragen aan het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. Het streven is om de vrachtwagenheffing in 2026 te starten.

Betalen vrachtwagenheffing
Het betalen van de vrachtwagenheffing is mogelijk via de Europese EETS-aanbieder of hoofddienstaanbieder (HDA). Kentekenhouders kunnen ook gebruik maken van de HDA, die verplicht is om iedere gebruiker die zich meldt als klant te accepteren.

Op het gebied van innovatie en verduurzaming van de vervoerssector is gewerkt aan het meerjarenprogramma met een pakket aan concrete maatregelen.

Implementatie Eurovignetrichtlijn
Nog voor de start van de vrachtwagenheffing dient de Wet vrachtwagenheffing gewijzigd te worden om de herziene Europese richtlijn betreffende het in rekening brengen van het gebruik van wegeninfrastructuur aan voertuigen te implementeren. De wijziging van de Wet vrachtwagenheffing zal met name betrekking hebben op de tarieven die gedifferentieerd moeten worden naar de CO2-emissieklasse van het voertuig. De voorbereiding van deze wetswijziging is de afgelopen periode gestart. De staatssecretaris zal een voorstel doen voor een herziening van de tarieven.

Bron: Min. IenW 08-06-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat