Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


In Europa is personeel voor krapteberoepen beschikbaar

Volgens UWV telt Nederland 166 beroepen met een tekort aan arbeidskrachten. Voor 70% van deze tekortberoepen is in een ander Europees land nog wél arbeidsaanbod beschikbaar. Dat blijkt uit een analyse van UWV. Werven in het buitenland/ EU is daarom ook een van de 34 oplossingen die UWV aanraadt aan werkgevers voor de krapte op de arbeidsmarkt.

In totaal zijn er op dit moment 166 beroepen in Nederland die te maken hebben met tekorten aan personeel. Vaak zijn er voor deze beroepen in andere Europese landen ook tekorten, maar voor 70% (117) van de tekortberoepen in Nederland is er minstens één land in Europa dat een overschot kent in dat beroep. In 7% van de tekortberoepen zijn er zelfs vijf of meer landen met overschotten. Zo zijn er bijvoorbeeld tien Europese landen waarin op dit moment een overschot is aan verkoopmedewerkers en zeven landen waar zowel bouwvakhulpen als keukenhulpen moeilijk aan het werk komen. Dit biedt kansen voor Nederlandse werkgevers.

Kansen in Europa
Werkgevers die verkoopmedewerkers voor de detailhandel zoeken, zouden bijvoorbeeld kunnen werven in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Portugal, Zweden, Cyprus, Hongarije, Luxemburg en Slowakije waar op dit moment een overschot is aan mensen in dit beroep. En voor werkgevers die bouwvakhulpen zoeken kunnen terecht in Denemarken, Griekenland, Duitsland, Letland, Noorwegen, Zweden en Slowakije waar relatief veel bouwvakhulpen werkloos zijn.

Werven in EU nog niet breed ingezet
Momenteel werft een op tien werkgevers personeel in het buitenland om de tekorten tegen te gaan. Door het vrije verkeer van werknemers binnen Europese Economische Ruimte hebben mensen de mogelijkheid om elders te gaan werken, eventueel met hulp van de European Employment Services (EURES). Dit kan personeelsoverschotten in herkomstlanden verminderen en de krapte bestrijden in de landen van bestemming. EURES is ook de organisatie die zorgt voor voorlichting en meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie. Juist omdat EURES samen met de werkgever kijkt naar het totale plaatje van arbeidsmigratie, met oog voor mogelijke knelpunten van arbeidsmigratie, is het één van de 34 mogelijke oplossingen voor krapte volgens UWV.

34 oplossingen voor werkgevers
Om werkgevers te helpen met het anders kijken naar de arbeidsmarkt heeft UWV 34 mogelijke oplossingen voor personeelstekorten in kaart gebracht. Werkgevers kunnen hier inspiratie uithalen en bekijken welke oplossingen voor hun van toepassing kunnen zijn.

Bron: UWV 12-06-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat