Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loondoorbetaling werkende 65-plussers naar zes weken

Vanaf 1 juli 2023 gaat de termijn voor loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt van 13 naar zes weken.

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In deze wet is een evaluatiebepaling opgenomen waarin na twee jaar onderzocht moest worden in hoeverre de beperking van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor AOW-gerechtigden leidt tot verdringing van de beroepsbevolking door AOW-gerechtigden. Met een overgangsregeling is in de wet geregeld dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 13 weken bedraagt in plaats van de voorgestelde zes weken.

Uit het evaluatieonderzoek is niet gebleken dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

In een onlangs gepubliceerde besluit is vastgelegd dat vanaf 1 juli 2023 een termijn van zes weken geldt voor de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. Voor de groep werknemers die op het vast te stellen tijdstip al ziek waren blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 datum ontstaan gaat de termijn van zes weken gelden.

Bron: Min. SZW 12-05-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat