Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer statushouders aan het werk

Om meer statushouders aan werk te helpen, trekt het kabinet de komende drie jaar € 37,5 miljoen uit, vooral bestemd voor regionale verbinders, proeven met startbanen en een subsidieregeling voor werkgevers om het makkelijker te maken om statushouders aan te nemen.

Regionale verbinders gaan aan de slag met het creëren van extra mogelijkheden voor statushouders om aan het werk te komen, verkennen welke projecten er al lopen, welke goed werken en hoe die opgeschaald kunnen worden.

Statushouders krijgen bij vestiging in de gemeente een betaalde baan aangeboden waardoor ze direct kunnen participeren en de taal leren op de werkvloer. Door middel van vier proeven met een aantal gemeenten onderzoeken SZW, gemeenten, VNG en Divosa wat goed werkt om de arbeidsmarktpositie van statushouders te verbeteren.

Subsidie voor werkgeversVoor werkgevers komt € 10,5 miljoen beschikbaar voor maatwerkbegeleiding van statushouders op de werkvloer. Daarmee kunnen statushouders begeleid worden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun werkzaamheden op de werkvloer en omgang met collega’s. Werkgevers lopen er nu vaak tegenaan dat zij niet de tijd en de kennis hebben om statushouders intensief en met kennis van hun cultuur te ondersteunen. Deze maatwerkbegeleiding helpt de werkgevers bij deze hobbels, waardoor ze vaker een tijdelijk contract willen omzetten naar een vast contract.

Bron: Ministerie SZW, 11 juli 2023.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat