Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

De Belastingdienst stuurt ondernemers die niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis en nog geen actie hebben ondernomen in juli 2023 een brief met de mededeling dat de betalingsregeling wordt ingetrokken.

De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar ondernemers ontvangen de brief eerder zodat er nog tijd is om te voorkomen dat men in één keer het hele bedrag moet betalen waarvoor bijzonder uitstel is verkregen.

Wie ontvangt de intrekkingsbrief?Een ondernemer voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om een van de volgende redenen:

De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen.

De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.

De ondernemer loopt achter met betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

Met deze brief laat de Belastingdienst officieel weten dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Als de Belastingdienst de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekt moet de ondernemer alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in één keer vóór 29 augustus 2023 betalen. Plus eventuele kosten.

Voorkom dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrektBel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 080 – 0543.

Aanpassen betalingsregelingDe Belastingdienst adviseert om ervoor te zorgen dat in elk geval de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 ingelopen worden. Alleen dan is het mogelijk om één of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aan te vragen. Zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. De aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden zijn terug te vinden op de site van de Belastingdienst: Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

In beroep tegen intrekken betalingsregelingHet is mogelijk om in beroep te gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling. Stuur een brief naar: Belastingdienst T.a.v. de directeur Postbus 100 6400 AC Heerlen

De brief moet binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Geen aanpassing of beroepDe Belastingdienst neemt invorderingsmaatregelen om de belastingschuld in te vorderen. Met bijbehorende kosten. Wie coronaschulden kan betalen moet dat dan in elk geval vóór 1 september 2023 doen, om extra kosten te voorkomen. De Belastingdienst stuurt eerst een aanmaning. Wie na de aanmaning nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden die samenhangen met de hoogte van de coronabelastingschuld.

Let op! Wie vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning heeft ontvangen voor één of meer (naheffings)aanslagen en het bedrag voor die aanmaning nog niet heeft betaald, ontvangt voor deze (naheffings)aanslagen meteen een dwangbevel. Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op vermogensbestanddelen, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kan de Belastingdienst het faillissement aanvragen.

Bron: Belastingdienst 04-07-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat