Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanbieden van parfums via platform is levering van goederen

Een ondernemer koopt in naam van een afnemer parfums van een aanbieder. De ondernemer laat de parfums leveren op zijn adres. Hij verpakt de parfums en stuurt ze door naar de afnemer. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is dan sprake van levering van goederen en geen bemiddeling.

Een ondernemer biedt parfums aan aan afnemers in Nederland en België. De ondernemer koopt de parfums voornamelijk in bij aanbieders in Duitsland. Hij beschikt over software waarmee de goedkoopste prijs van een bepaald product kan worden bepaald. De ondernemer biedt de parfums onder meer via Bol.com aan. De ondernemer betaalt bij een Duitse aanbieder 19% Duitse omzetbelasting over de inkoopprijs. Het verschil tussen de opbrengst en de inkoopprijs noemt de ondernemer bemiddelingsfee. Hij draagt daarover Duitse btw af.

Bij rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of sprake is van levering van goederen of het verrichten van diensten.

De rechtbank is van oordeel dat sprake is van levering van een goed. Volgens de rechtbank zijn de volgende feiten relevant. Een afnemer bestelt via Bol.com voor een bepaalde prijs een parfum bij de ondernemer. De ondernemer gaat met behulp van software op zoek naar de goedkoopste aanbieder van de parfum. Vervolgens bestelt de ondernemer de parfum van de goedkoopste aanbieder en laat deze leveren op haar adres. De ondernemer verpakt hierna de parfum in een doos en verzendt deze naar de afnemer. Door het laten afleveren van de parfum op het adres van de ondernemer en het opnieuw verpakken, heeft volgens de rechtbank de ondernemer de macht om als eigenaar over het goed (de parfum) te beschikken. Er is sprake van levering van een goed en daardoor kan geen sprake zijn van het verrichten van een dienst.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-07-2023 (gepubl. 24-07-2023).

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat