Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wetsvoorstel inzake opname in een keer van deel pensioen

2 Juli 2019

Mensen krijgen meer flexibiliteit bij het opnemen van hun pensioen. Zo kunnen zij straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan. Bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, de woning te verbeteren of om op reis te gaan. Omdat de manier waarop mensen werken en leven de afgelopen jaren diverser is geworden, hebben steeds meer mensen behoefte aan een pensioen dat past bij persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. Zij willen zelf keuzes kunnen maken over hun pensioen en de manier waarop zij dat aanwenden. De mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te nemen biedt deze flexibiliteit. Met het voorstel kunnen mensen maximaal tien procent van het pensioenvermogen aanwenden voor zaken die aansluiten bij hun persoonlijke situatie.

Aan de keuzemogelijkheid worden wel een aantal voorwaarden gesteld. Naast het maximumpercentage van 10% en de pensioeningangsdatum moet de resterende levenslange pensioenuitkering na opname van het bedrag ineens boven de afkoopgrens uit de Pensioenwet danwel de Wet verplichte beroepspensionering liggen. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer schriftelijk over de uitwerking van het voorstel geïnformeerd. Voor mensen die een oudedagsvoorziening in de derde pijler opbouwen wordt een vergelijkbare keuzemogelijkheid gecreëerd. Het voorstel sluit aan bij het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel en is onderdeel van de afspraken uit het pensioenakkoord tussen de sociale partners en het kabinet. Minister Koolmees gaat samen met de sociale partners aan de slag met de verdere uitwerking van het pensioenakkoord, waaronder met de voorbereiding van dit wetsvoorstel. Hij streeft ernaar het wetsvoorstel medio 2020 naar de Kamer te sturen. Bron: Min. SZW, 27-6-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat