Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe regeling voor sanering bedrijfsschulden

10 Juli 2019

Een bedrijf dat door een zware schuldenlast failliet dreigt te gaan maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft, kan in de toekomst een onderhands akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling in het wetsvoorstel is onderdeel van het Programma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Het doel van de regeling is om bedrijven te faciliteren bij reorganisaties. Momenteel is er nog geen wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Hierdoor kan een onderhands akkoord om schulden te saneren alleen tot stand komen als alle schuldeisers en aandeelhouders hiermee instemmen. Liggen één of meer schuldeisers of aandeelhouders dwars, dan kan de onderneming alsnog failliet gaan, tenzij de andere schuldeisers en aandeelhouders bereid zijn om een onevenredig deel van de herstructureringslasten voor hun rekening te nemen. Het genoemde wetsvoorstel moet de overlevingskansen van bedrijven met levensvatbare activiteiten te vergroten. Het minnelijke schuldsanerings- en herstructureringstraject wordt versterkt en als uiterste redmiddel kan een dwangakkoord worden ingezet. Bron: MvJV, 9-7-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat