Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


ACM wil prijsafspraken voor minimumtarief zzp’ers toestaan

25 Juli 2019

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil onder bepaalde voorwaarden prijsafspraken tussen zzp’ers toestaan. Dat moet dan gaan om zzp’ers die ‘zij-aan-zij’ werken met gewone werknemers en met hun afspraken het door het kabinet aangekondigde minimumtarief voor de invoering daarvan al willen waarborgen. Collectieve prijsafspraken tussen zzp’ers zijn meestal niet toegestaan, omdat prijsafspraken tussen ondernemingen al snel de concurrentie vervalsen, wat leidt tot hoger prijzen voor consumenten. De ACM geeft in een ‘concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ echter aan dat onder bepaalde voorwaarden een prijsafspraak tussen zzp’ers wel mogelijk is.

Het moet dan gaan om zzp'ers die: ‘zij-aan-zij’ werken met werknemers en daardoor geen onderneming zijn in de zin van de Mededingingswet; onderling afspreken het door het kabinet aangekondigde wettelijke minimumtarief voor de invoering daarvan al te waarborgen; met hun opdrachtgevers gezamenlijk afspreken dat een hoger minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen. Met deze conceptleidraad loopt ACM vooruit op het door het kabinet aangekondigde minimumtarief van € 16 per uur voor zzp’ers. Het kabinet wil dit minimumtarief in 2021 invoeren om zzp’ers aan de onderkant van de markt te beschermen tegen armoede en om te voorkomen dat ze voor een te laag tarief worden ingehuurd. De ACM wil in de periode tot de invoering van dit minimumtarief geen boetes te zullen opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren. Bron: ACM 23-07-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat