Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Samenwerken met freelancers bij financiële diensten: let op de voorwaarden

30 Juli 2019

Financiële ondernemingen met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen niet altijd zonder meer samenwerken met freelancers en zzp’ers. Voor bepaalde werkzaamheden gelden er voorwaarden. De AFM geeft aan dat de vergunninghoudende onderneming altijd zélf verantwoordelijk moet blijven voor de werkzaamheden die andere personen namens haar verrichten. Financiële ondernemingen die voor hun werkzaamheden moeten beschikken over een vergunning van AFM kunnen voor bepaalde werkzaamheden freelancers of zzp’ers inhuren. Voor werkzaamheden die vallen onder de vergunningplicht, is het echter niet toegestaan dat de freelancers of zzp’ers volledig zelfstandig werken onder de vergunning van de opdrachtgevende onderneming en dat deze onderneming hier geen controle over heeft.

Ook is het niet toegestaan dat de betreffende freelancers of zzp’ers volledig variabel worden beloond. Hiermee wordt de wet overtreden en de AFM kan dan maatregelen nemen. De AFM geeft aan dat voor de samenwerking tussen een vergunninghoudende onderneming en een freelancer of zzp’er de volgende voorwaarden gelden: de freelancer of zzp’er handelt uitsluitend onder de naam en verantwoordelijkheid van de vergunninghoudende onderneming; de freelancer of zzp’er beschikt zelf over de benodigde vakdiploma’s; de betrouwbaarheid van de freelancer of zzp’er is vastgesteld met in ieder geval een verklaring omtrent gedrag en een faillissementscheck; de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vergunninghoudende onderneming dekt de werkzaamheden van de freelancer of zzp’er; de freelancer of zzp’er wordt voor zijn of haar werkzaamheden uitsluitend betaald door de opdrachtgevende, vergunninghoudende onderneming en niet door hun cliënten; de freelancer of zzp’er wordt beloond volgens hoofdstuk 1.7 van de Wet op het financieel toezicht. De vergunninghoudende onderneming en de freelancer of zzp’er moeten de voorwaarden van hun samenwerking vastleggen in een overeenkomst. Bron: AFM 23-07-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat