Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bedrijf verplicht deelnemer BPF VLEP?

3 Juli 2019

Belegde broodjes en lunchpakketten kunnen niet worden aangemerkt als gemaksvoeding zoals omschreven in het verplichtstellingsbesluit voor het bedrijfspensioenfonds VLEP. Het bedrijf is dan ook niet verplicht deel te nemen in het bedrijfspensioenfonds. Het bedrijf Broodjes Express houdt zich bezig met het klaarmaken en leveren van dagvers belegde broodjes en lunchpakketten. Tussen het bedrijf en het pensioenfonds is discussie ontstaan over de vraag Broodjes Express al dan niet valt onder de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP), verder te noemen het Verplichtstellingsbesluit. De kantonrechter onderzoekt eerst of het belegde broodje als zodanig kan vallen onder de ‘gemaksvoeding’.

In het Verplichtstellingsbesluit is een opsomming gegeven van producten die onder gemaksvoeding worden verstaan. Deze lijst is niet limitatief, zo blijkt uit de woordcombinatie ‘onder meer’ voorafgaand aan de opsomming van etenswaren die onder gemaksvoeding worden verstaan. Zoals namens VLEP ter zitting naar voren is gebracht wordt hiermee voorkomen dat de verplichtstelling moet worden aangepast voor elk innovatief product dat (nog) niet in de opsomming is vermeld. Duidelijk is dat het belegde broodje niet kan worden geschaard onder de categorie waarin ook de saucijzenbroodjes, kaasbroodjes en hambroodjes zijn opgenomen. Het gaat in de opsomming namelijk expliciet om etenswaren die in hun geheel gebakken zijn of bestemd zijn om in hun geheel gebakken te worden. De belegde broodjes die door Broodjes Express worden geleverd zijn dat niet. De slotsom is dat het belegde broodje en de lunchpakketten niet tot de in het Verplichtstellingsbesluit bedoelde gemaksvoeding kunnen worden gerekend. Dat betekent dat Broodjes Express reeds hierom niet valt onder de werking van het Verplichtstellingsbesluit. Bron: Ktr. Zwolle 11-6-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat