Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voorlichting aan opdrachtgevers

12 juli 2016

In een reactie op Kamervragen heeft staatssecretaris Wiebes laten weten er alles aan te doen om opdrachtgevers van zzp’ers voldoende voor te lichten over de Wet DBA. Daar niet bekend is wie opdrachtgevers van zzp’ers zijn, probeert de Belastingdienst de voorlichting via onder andere brancheorganisaties en beroepsgroepen te geven. Naar aanleiding van berichten uit de media hebben de Kamerleden Ziengs en De Vries (VVD) hun bezorgdheid geuit over het signaal dat zelfstandigen niet meer voor opdrachten in aanmerking komen vanwege onzekerheden bij opdrachtgevers over de modelovereenkomsten. Daarnaast circuleren berichten van ondernemers dat de Belastingdienst weigert duidelijkheid te geven. Volgens de staatssecretaris kan de Belastingdienst niet altijd duidelijkheid geven over modelovereenkomsten om dat de beschreven arbeidsrelatie elementen bevat die op basis van de wet, regelgeving of jurisprudentie op een (fictieve) dienstbetrekking wijzen.

Indieners van modelovereenkomsten worden echter regelmatig in de gelegenheid gesteld om aan de hand van suggesties van de Belastingdienst hun overeenkomsten te verbeteren. Om de eventuele onzekerheid bij de opdrachtgevers weg te nemen, heeft ook het informeren van de opdrachtgevers alle aandacht van de Belastingdienst. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met tientallen marktpartijen en belangenorganisaties. Voorlichtingsbijeenkomsten zijn online te volgen in de vorm van webinars. Naast informatie op de site van de Belastingdienst staat er ook informatie op websites van partnerorganisaties als Rijksoverheid.nl, Ondernemersplein.nl en KVK.nl en op die van de organisaties voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals VNO en ZZP Nederland. Naast nieuwsberichten over veranderingen heeft de Belastingdienst voor opdrachtgevers een digitale attenderingscampagne gedaan.

In overleg met marktpartijen en belangenorganisaties is er voor gekozen om het aantal gepubliceerde overeenkomsten voor de gebruikers overzichtelijk en daarmee beperkt te houden. De 600.000 houders van een VAR-verklaring hebben een brief gehad met daarin vier stappen voor het gebruik van een modelovereenkomst: Stap 1. Bedenk eerst of er wel een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het zonneklaar dat een zzp’er ondernemer is en niet in dienstverband werkt bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken, of ook nooit met een VAR werkten. Een beoordeelde (model)overeenkomst is dan niet nodig. Stap 2: Als er een beoordeelde (model)overeenkomst nodig is: zoek op de site van de Belastingdienst een kant en klare overeenkomst uit die past bij hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar willen werken.

Op de site zijn algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die ongeacht branche en beroep kunnen worden gebruikt. Stap 3: Als opdrachtgever en opdrachtnemer toch al corresponderen (bijvoorbeeld via e-mail) over prijs, resultaat en voorwaarden, dan kan de modelovereenkomst als bijlage worden meegestuurd. Stap 4: Kom de afspraken uit de modelovereenkomst na. Inmiddels zijn er 10 algemene modelovereenkomsten en 30 modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen op de site van de Belastingdienst te vinden. Bron: MvF 05-07-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat