Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’

19 juli 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de Tweede Kamer de Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ toegestuurd met daarin verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij een veranderende arbeidsmarkt. Bijna alle werknemers bouwen nu - collectief en verplicht - aanvullend pensioen op, maar er zijn groeiende groepen die het risico lopen onvoldoende pensioen op te bouwen: met name flexwerkers en zzp'ers. Het kabinet wil deze mensen stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor hun pensioen om te voorkomen dat zij na pensionering te maken krijgen met een ongewenst grote terugval in hun bestedingen.

Dat kan met verschillende maatregelen, oplopend van vrijwillig pensioensparen tot een pensioenplicht. Ook moeten in een toekomstig pensioenstelsel ingelegde premies en pensioenopbouw beter met elkaar in balans zijn. Het kabinet heeft verschillende overgangsmanieren uitgewerkt om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen. Zo kan de overheid dit bevorderen door het fiscaal kader in de jaren van overgang te verruimen. Na analyse van verschillende nieuwe manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, komt het kabinet tot de conclusie dat twee onderzochte varianten interessant zijn om nader uit te werken: een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en een ambitieovereenkomst met collectief karakter. Bron: Min. SZW 08-07-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat