Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Boetes voor horeca en detailhandel

6 juli 2016

De Inspectie SZW heeft 1.914 horecaondernemingen en 1.326 detailhandels gericht onderzocht op overtredingen op het gebied van illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken. In totaal is voor bijna 5,5 miljoen euro aan boetes opgelegd. Ruim 20% van de geïnspecteerde horecabedrijven en de detailhandel leven de wet niet goed na. Door de economische situatie staat de horecasector onder druk en is de concurrentie groot.

Er zijn de afgelopen jaren 1.914 horecabedrijven geïnspecteerd en in 441 gevallen werden één of meer overtredingen geconstateerd. In totaal werden 911 overtredingen geconstateerd. Het ging daarbij met name om het overtreden van de Arbeidstijdenwet (405 overtredingen). Een goede tweede was het laten werken van werknemers van buiten Europa die hier op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (zonder de juiste vergunning) niet mogen werken, in totaal 401. In de horeca is het aantal illegaal tewerkgestelden Chinezen al sinds jaar en dag zeer hoog. Andere nationaliteiten zijn Egyptische, Turkse, Indiase en Pakistaanse. Het boetebedrag in de horeca voor de geconstateerde overtredingen bedroeg bijna 3,5 miljoen euro.

In de detailhandel werden wellnessinstituten, avondwinkels, naaiateliers, bakkers en markten gecontroleerd. Ook dit is een sector met veel eenmanszaken of zaken met weinig personeel. Er zijn de afgelopen jaren 1.326 bedrijven geïnspecteerd en in 298 gevallen werden één of meer overtredingen geconstateerd. In totaal werden 471 overtredingen geconstateerd. Ook hier scoorde het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen hoog, te weten 310 overtredingen. Hier gaat het vooral om illegale werknemers van Indiase, Marokkaanse en Turkse afkomst. De Arbeidstijdenwet werd 70 maal overtreden. De Inspectie constateerde 36 keer een overtreding van Wet minimumloon en vakantietoeslag. Het boetebedrag in de detailhandel bedroeg 2 miljoen euro. Omdat de Inspectie risicogericht werkt is het onderzoek niet representatief voor de hele sector. Bron: Min. SZW, 05-07-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat