Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Beroep in belastingzaken

6 juli 2016

De staatssecretaris heeft het Besluit Beroep in Belastingzaken aangepast. In dit besluit wordt aangegeven hoe de inspecteur in bepaalde situaties moet omgegaan met bezwaar- en beroepschriften. Hierbij een paar van de aanwijzingen die in het besluit zijn opgenomen. Zo moet de inspecteur proberen bij elke intrekking van een (hoger) beroep van een belastingplichtige (omdat de inspecteur geheel of gedeeltelijk aan zijn beroep tegemoet komt) ook tot overeenstemming te komen over de vergoeding van de proceskosten. Ook wordt aangegeven dat de inspecteur, voordat hij overgaat tot vergoeding van het griffierecht en/of de proceskosten, eerst bij de ontvanger moet informeren of de uitbetaling kan worden verrekend met van de belastingplichtige te innen bedragen.

Dit geldt ook voor de vergoeding van een door belastingplichtige geleden immateriële schade. Bij overschrijding van de redelijke termijn kan de inspecteur worden veroordeeld tot vergoeding van de door belastingplichtige geleden immateriële schade. Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad wordt dit bedrag vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf vier weken na de datum van openbaarmaking van de uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof, tot aan de dag van algehele voldoening. Bron: MvF 24-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat