Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Samenwerkers mogen meer

7 juli 2010.

De mededingingswetgeving bevat een uitzonderingsregel, die de bagatelregeling genoemd wordt. Deze houdt in dat ondernemers zich mogen verenigen, mits zij niet meer dan 5 procent van de markt vertegenwoordigen. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om de bagatelgrens te verhogen van 5 naar 10 procent. Dit voorstel is nu overgenomen door de Eerste Kamer. Zo kunnen zelfstandigen die dat willen meer marktmacht organiseren ten opzichte van grotere partijen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat