Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgeschort

25 juli 2010.

Er komt voorlopige geen evaluatieonderzoek naar de werking van diverse fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. Dat schrijft demissionair minister De Jager (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om de stakingsaftrek, de doorschuiving stakingswinst en de doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang bij aandelenfusie in de inkomstenbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 en de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht aan de volgende generatie. In de Miljoenennota 2010 staat dat deze regelingen nog nader dienen te worden geëvalueerd. De Belastingdienst beschikt op dit moment echter nog niet over voldoende relevante gegevens over het gebruik van deze regelingen. Daarom is besloten om pas over een aantal jaren de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen nader te evalueren, aldus De Jager.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat