Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nederland past btw-vrijstelling voor sportactiviteiten bij watersport te ruim toe

7 juli 2010.

Volgens de btw-richtlijn kunnen diensten die samenhangen met de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding en die door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen, van de btw worden vrijgesteld. Nederland past deze btw-vrijstelling voor sportactiviteiten bij watersport volgens de Europese Commissie te ruim toe. Momenteel valt de verhuur van lig- en bergplaatsen ook onder de hiervoor genoemde vrijstelling. De Europese Commissie is van mening dat deze diensten in een te ver verwijderd verband staan tot sportbeoefening en lichamelijke opvoeding waarvoor de vrijstelling is bedoeld. De Europese Commissie heeft daarom Nederland verzocht de vrijstelling op deze diensten niet langer meer toe te passen. Verder is de Europese Commissie van mening dat de manier waarop Nederland een onderscheid maakt tussen verenigingen die wel of niet in aanmerking kunnen komen voor de btw-vrijstelling, niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn. Het gemaakte onderscheid blijkt concurrentieverstoring mogelijk te maken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat