Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: Nullijn voor regelgeving

13 juli 2010.

Het nieuwe kabinet moet een nullijn voor regelgeving invoeren. De administratieve lasten en nalevingkosten van nieuwe regelgeving moet worden gecompenseerd door in de lasten en kosten van bestaande regelgeving te schrappen. Dat schrijft de Commissie Regeldruk Bedrijven onder leiding van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een brief aan de informateurs. Volgens de commissie merken ondernemers weinig van de aanpak van de regeldruk door het kabinet omdat nieuwe regels de druk juist weer opvoeren. "Regeldrukvermindering krijgt het karakter van dweilen met de kraan open." Los van de voorgestelde nullijn kunnen de kosten van bestaande regelgeving met 3 à 5 miljard euro worden teruggedrongen de komende vier jaar, denkt VNO-NCW. Bedrijven worden geconfronteerd met verschillende overheden die elk hun eigen regels hebben. De commissie stelt in dit verband voor om het aantal gemeenten terug te brengen van 340 naar zo'n 30, en de waterschappen onder te brengen bij een andere bestuurslaag. Bij het ontwerpen van nieuwe regelgeving moet worden uitgegaan van het gegeven dat de meeste bedrijven maximaal 10 werknemers hebben en de menskracht ontbreekt om zich uitvoerig in regelgeving te verdiepen. De commissie stelt verder voor om een 'afkoelingsperiode' in te stellen voor regelgeving na incidenten. Het komt nu vaak voor dat de politiek gehoor geeft aan de roep uit de samenleving om regels, zonder dat die regels iets oplossen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat