Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hoogte accijnzen en energiebelasting van motorbrandstoffen

26 juli 2010.

Benzine en diesel zijn de meestverkochte motorbrandstoffen. De accijns op benzine bedraagt op dit moment 71,4 eurocent per liter. De dieselaccijns is lager dan de benzineaccijns, namelijk 42,1 eurocent per liter. De redenen hiervoor zijn het ontzien van de transportsector die normaliter op diesel rijdt en het rekening houden met de accijnsniveaus voor diesel in de ons omringende landen. LPG kent sinds 1 januari 2010 een uniform tarief voor zowel het gebruik in het wegverkeer als voor andere doelen. Het accijnstarief voor LPG bedraagt 0,15 euro per kg. Dit komt neer op, omgerekend, een accijns van 8,1 eurocent per liter. Dit staat in een brief die demissionair minister De Jager (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De Kamer had daarom verzocht.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat