Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Van transitievergoeding naar rugzak voor om- en bijscholing

19 Januari 2017

Werkgeversvereniging AWVN wil de vergoeding bij ontslag op de schop nemen. Het stelsel waarbij alleen werknemers rechten opbouwen voor een transitievergoeding bij ontslag moet volgens de werkgevers wijzigen in een individuele ‘rugzak’ voor zowel vaste werknemers als flexwerkers, die al verzilverd kan worden voor vertrek. De werkgevers willen zo het patroon doorbreken dat een werknemer pas over zijn inzetbaarheid gaat nadenken op het moment dat hij boventallig wordt verklaard. Met een brede scholingsplicht wil AWVN tevens een herverdeling aanjagen tussen vast en flex. Flexwerkers blijven tot nu toe volgens de werkgevers te vaak verstoken van de opleidingsbudgetten.

Volgens de AWVN kan een dergelijke individuele rugzak voor alle werkenden gefinancierd worden met de middelen die nu gestopt worden in sociale plannen. Ook een deel van het persoonlijke keuzebudget van werknemers zou eraan besteed kunnen worden. Verder wil AWVN het met fiscale prikkels aantrekkelijker maken voor werkgevers om te investeren in het leerbudget van werknemers. Bron: FD 18-01-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat