Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


AFM en DNB verruimen toegang markt

5 Januari 2017

De AFM en DNB verruimen de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening door middel van een nieuwe aanpak, ‘Maatwerk voor Innovatie’. Vanwege de snelle financieel-technologische ontwikkelingen wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Ook wordt bestaand beleid opnieuw bekeken en zo nodig aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen. Doel van de verruiming is er voor te zorgen dat marktpartijen hun innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen zonder onnodige belemmeringen in de markt kunnen zetten. Daarbij is de kern van het ‘Maatwerk voor Innovatie’ dat de toezichthouders bij de beoordeling van innovatieve concepten nadrukkelijk kijken naar het achterliggende doel van de regelgeving.

Als het innovatieve initiatief daaraan tegemoet komt, zal de toezichthouder de wettelijke ruimte benutten die zij heeft om maatwerk te bieden. De normen die voortvloeien uit het toezicht worden daarbij gehandhaafd, maar met een invulling die innovatie accommodeert. Naast het ‘Maatwerk’ kan met ingang van 2017 ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om actief te zijn op basis van een deelvergunning, een vergunning met voorschriften of een opt-in vergunning. Deze mogelijkheden waren eerder dit jaar onderwerp van discussie in het gezamenlijke discussiedocument, waar via de InnovationHub van AFM en DNB door partijen in de markt op gereageerd kon worden. Bron: AFM 21-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat