Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bezwaar tegen privégebruik auto 2016 niet nodig

5 Januari 2017

De Belastingdienst heeft aangegeven dat als ondernemers al eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de btw over het privégebruik auto (bijvoorbeeld in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015) zij voor 2016 niet opnieuw bezwaar hoeven te maken. Het bezwaar voor 2016 wordt automatisch in behandeling genomen. Deze werkwijze volgt na overleg van de Belastingdienst met de koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners. Veel ondernemers zijn het niet eens met de per 1 juli 2011 ingevoerde btw-regels voor de auto van de zaak en hebben hiertegen over een reeks van jaren bezwaarschriften ingediend. Inmiddels heeft Hof Arnhem-Leeuwarden in maart 2015 uitspraak gedaan in een vijftal proefprocedures. In vier gevallen is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Naar verwachting zal de Hoge Raad voor 1 mei 2017 arrest wijzen in deze zaken. Bron: Belastingdienst.nl, 19-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat