Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Hardere aanpak bij belastingontduiking

19 Januari 2017

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Wiebes van Financiën in op de internationale en (te nemen) nationale maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan. De duimschroeven worden aangedraaid, maar eerst komt er nog een consultatie. Wat de maatregelen op internationaal vlak betreft gaat de staatssecretaris in de brief vooral in op de automatische gegevensuitwisseling en andere ontwikkelingen om te komen tot grotere transparantie. Daarnaast gaat Wiebes in op enkele maatregelen op het nationale vlak. Zo zal de inkeerregeling worden afgeschaft. Onlangs is de boete voor inkeerders die pas na twee jaar na het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog een juiste aangifte doen of informatie verschaffen verhoogd naar 120% van de verschuldigde belasting. Het kabinet stelt nu een nog strengere aanpak voor, namelijk afschaffing van de inkeerregeling.

Wie binnen twee jaar inkeert, krijgt echter geen vergrijpboete opgelegd. Met de afschaffing van de inkeerregeling komt hieraan een einde: ook wie binnen twee jaar inkeert krijgt te maken met het normale boeteregime met een vergrijpboete van vooralsnog maximaal 120%. Het alsnog verstrekken van juiste en volledige inlichtingen door een belastingplichtige blijft wel gelden als een strafverminderende omstandigheid. Nog dit jaar zal de staatssecretaris een voorstel hiertoe ter consultatie voorleggen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil verder ook een hardere aanpak van adviseurs die meewerken aan belastingontduiking. De bewindsman denkt onder meer aan een inperking van het fiscale verschoningsrecht en het openbaar maken van boetes die aan een adviseur voor medeplegen zijn opgelegd. Verder wil de staatssecretaris constructies die de invordering belemmeren tegengaan. Bron: MvF 17-01-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat