Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Subsidie voor energiebesparing woningen aan te vragen

Vanaf 24 januari 2023 kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers, onder verruimde voorwaarden, weer subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

De ISDE kan worden aangevraagd door bedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders om het productieproces, gebouw of te verhuren woning te verduurzamen (ISDE voor zakelijke gebruikers - https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers). Het is mogelijk subsidie te krijgen voor een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbine.

In 2023 kan men subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet de ondernemer hebben genomen na 1 april 2022. Men krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt men binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt men in de tabel op de pagina van de isolatiemaatregelen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat men van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Het kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023.

Voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer heeft een geldig KVK-nummer (dit is niet nodig voor een particuliere commerciële verhuurder die een warmtepomp en zonneboiler voor het huurpand koopt).
  • De ondernemer vraagt eerst de subsidie aan, voordat de koopovereenkomst voor de maatregel wordt gesloten.
  • De ondernemer laat de maatregel in Nederland installeren.
  • De ondernemer neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 24 maanden nadat de beslissing over de verlening van de subsidieaanvraag is ontvangen.
  • De ondernemer heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
  • De ondernemer heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie door het bouwinstallatiebedrijf.
  • De maatregelen blijven minimaal één jaar in eigendom en geïnstalleerd in/aan het pand/woning. Deze verplichting geldt vanaf de datum van de subsidievaststelling.
  • De ondernemer heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel. Ook heeft men geen recht op subsidie als men hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Keurt RVO de aanvraag goed, dan krijgt de ondernemer een verlening waarmee een reservering wordt gedaan op het subsidiebudget. Daarna heeft de ondernemer 24 maanden om het project te realiseren en vervolgens 13 weken om een vaststelling in te dienen. Nadat de vaststelling is aangevraagd en deze door RVO is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer binnen één week het subsidiebedrag.

Bron: RVO 27-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat