Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe ronde SDE++ 2023 voor minder rendabele technieken

Er start een nieuwe ronde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). In deze nieuwe ronde maken subsidieaanvragen voor inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Voor deze technieken is in 2023 voor het eerst budget gereserveerd. Er is in totaal € 8 miljard subsidie beschikbaar.

In de nieuwe aanvraagronde van de SDE++ zorgen zogenaamde ‘hekjes’ ervoor dat technieken die werken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen meer kans maken op subsidie. Hiervoor is in 2023 budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn maar op de lange termijn wel belangrijk zijn voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). De Europese Commissie moet de toepassing van deze hekjes in 2023 nog goedkeuren

Geen plafonds voor opwek elektriciteit op land en CSSEr is in 2023 geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land. Ook vervalt het plafond voor afvang en opslag van CO2(CCS). Met de introductie van hekjes is er voor de andere technieken namelijk voldoende ruimte in het subsidiebudget Voor ondernemers. betekent dit dat er bij subsidieaanvragen voor deze technieken geen projecten worden afgewezen op basis van een maximum aan productie.

In 2023 ook subsidie voor lucht-water-warmtepompOndernemers kunnen in 2023 grotendeels voor dezelfde categorieën subsidie aanvragen als in 2022. Er is één nieuwe categorie: de lucht-water-warmtepomp. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen voor deze techniek ook subsidie aanvragen.

Maximum aan terugleveren piekvermogen zonnepanelenDoor de krapte op het elektriciteitsnet, gaat er mogelijk ook een extra eis voor zon-PV-projecten kleiner dan 1 MWp gelden. Productie-installaties mogen in dat geval maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. In 2022 gold dit alleen voor zon-PV-projecten groter dan 1 MWp. RVO toetst nu samen met het ministerie en netbeheerders of deze wijziging voor alle partijen uitvoerbaar is.

Mogelijkheid tot opnieuw indienen van projectOndernemers met een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde kunnen in deze ronde mogelijk ook opnieuw een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om projecten die zij niet meer kunnen realiseren onder de voorwaarden van de toen afgegeven beschikking. Voor het indienen van een nieuwe aanvraag moeten zij dan wel een verzoek met motivatie bij RVO indienden om de bestaande beschikking in te trekken. Na de beoordeling van dit verzoek, neemt RVO de nieuwe aanvraag in behandeling. Hierbij concurreert het project voor het subsidiebudget opnieuw met alle andere aanvragen.

Subsidie aanvragenOndernemers kunnen van 6 juni 2023, 9.00 uur tot en met 6 juli 2023, 17.00 uur subsidie aanvragen. Tijdens elke fase kunnen ondernemers alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2.

Fase Subsidie-intensiteit Openstelling
Fase 1 € 90/ton CO2 6 juni 09:00 uur t/m 12 juni 17:00 uur
Fase 2 € 180/ton CO2 12 juni 17:00 uur t/m 19 juni 17:00 uur
Fase 3 € 240/ton CO2 19 juni 17:00 uur t/m 26 juni 17:00 uur
Fase 4 € 300/ton CO2 26 juni 17:00 uur t/m 3 juli 17:00 uur
Fase 5 € 400/ton CO2 3 juli 17:00 uur t/m 6 juli 17:00 uur

Bron: RVO 20-02-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat