Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Compensatie eHerkenning tot komst gratis publiek inlogmiddel

Er wordt een kosteloos publiek inlogmiddel ontwikkeld voor het inloggen op het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk. Totdat dit middel beschikbaar is, is eHerkenning voor ondernemers en organisaties het enige inlogmiddel dat voldoet aan de Europeesrechtelijke vereisten en daarmee voldoende bescherming van persoonsgegevens biedt om aan de fiscale aangifteverplichtingen te kunnen voldoen. Staatssecretaris Van Rij schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen over eHerkenning.

Van Rij is op de hoogte van de aard van bezwaren die ondernemers en de Kamer hebben tegen (de kosten van) eHerkenning. Daarom zijn maatregelen getroffen in de vorm van compensatie van de kosten en in de ontwikkeling van een publiek middel voor ondernemers dat kosteloos ingezet kan worden bij de Belastingdienst. De beleidsregel voor compensatie van kosten is met twee jaar verlengd. Staatssecretaris Van Huffelen antwoordde op schriftelijke vragen over eHerkenning dat de compensatieregeling verlengd wordt totdat een gratis publiek alternatief middel beschikbaar is.

De Hoge Raad heeft onlangs heeft geoordeeld dat de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen een wettelijke basis heeft en aan die verplichting kosten mogen worden verbonden, maar deze niet onevenredig hoog mogen zijn. De Hoge Raad oordeelde ook dat de kosten voor eHerkenning niet onevenredig hoog zijn.

Wet digitale overheidHet kabinet regelt in het wetsvoorstel Wet digitale overheid dat digitale toegang generiek wordt ingericht om versnippering in dienstverlening te voorkomen. Alternatieve of organisatiespecifieke voorzieningen hoeven zo niet meer te worden doorontwikkeld en beheerd. Burgers en bedrijven kunnen erop vertrouwen dat zij met de toegelaten of erkende middelen overal terecht kunnen in het publieke domein. De Belastingdienst volgt het rijksbrede beleid voor authenticatiemiddelen voor bedrijven en organisaties, zoals ook opgenomen in de Wet digitale overheid die momenteel in behandeling is bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris meldt dat de Belastingdienst geen eigen inlogmiddel ontwikkelt.

Bron: MvF 26-01-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat