Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.

De TEK is voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis). Dit berekent RVO met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de definitieve modelprijzen 2022 bekendgemaakt. Voor gas is deze gesteld op € 2,41. Voor elektriciteit op € 0,59. Met deze definitieve modelprijzen, de omzet en het werkelijke energieverbruik, kunnen ondernemers alvast een inschatting maken of zij aan de energie-intensiteitseis voldoen. Alleen dan komen zij in aanmerking voor TEK-vergoeding.

Voorschot 50%
Het voorschot is verlaagd van 60% van de maximale tegemoetkoming naar 50%. Dit komt door de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt. De energieprijzen zijn niet stabiel en blijven niet vanzelfsprekend hoog. RVO wil voorkomen dat het voorschot hoger is dan de definitieve subsidie. In dat geval moet de ondernemer namelijk (een deel van) het voorschot terugbetalen.

De regeling opent naar verwachting het eerste kwartaal van 2023. De regeling wordt op dit moment definitief uitgewerkt. En daarna voorgesteld aan de Europese Commissie voor goedkeuring.

Meer informatie over de regeling is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek.

Bron: RVO 14-02-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat