Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Percentages S&O-afdrachtvermindering tijdelijk verhoogd

16 December 2020

In verband met de coronacrisis worden de percentages S&O-afdrachtvermindering tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Ook wordt een kennelijke fout in de regeling hersteld. Het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%) worden verhoogd, waardoor met name innovatieve mkb-ondernemingen en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in S&O. De in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) opgenomen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een belangrijke stimulans voor de private investeringen in R&D en het borgen van een goed vestigingsklimaat voor R&D-intensieve bedrijven. Dit blijkt uit meerdere evaluaties. Om ervoor te zorgen dat de private investeringen in S&O tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021. Dit budget is afkomstig uit nog beschikbare onderuitputting van de WBSO-budgetten uit recente jaren. Bron: Min. EZK 10-12-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat