Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Automatische controle is niet genoeg

23 December 2020

Een werkgever heeft recht op een hoger bedrag aan LIV omdat de controle door de inspecteur dat de indicatie voor de Ziektewetverzekering op ‘ja’ staat onvoldoende is. De Wtl geeft hiervoor geen aanwijzingen. Een bv drijft een onderneming waarin gedurende het jaar 2017 meerdere werknemers werkzaam zijn. De bv heeft op 26 juni 2017 bij de loonaangifte over het tijdvak mei 2017 correctieberichten ingezonden voor het tijdvak januari 2017 tot en met april 2017. Bij beschikking van 18 juli 2018 is het lage inkomensvoordeel (LIV) voor 2017 berekend naar een bedrag van € 2.194. In geschil is of de bv over het jaar 2017 een hoger bedrag aan LIV toekomt dan de inspecteur bij zijn beschikking van 18 juli 2018 heeft toegekend. Het geschil spitst zich toe op het antwoord op de vraag of de werknemers van de bv verzekerd zijn voor de Ziektewet (ZW). De bv beantwoordt deze vraag bevestigend, de inspecteur ontkennend.

De bv stelt dat hij recht heeft op een hogere tegemoetkoming in de loonkosten voor de betreffende werknemers. Niet in geschil is dat de betreffende werknemers allen voldoen aan alle wettelijke vereisten voor toepassing van het LIV. De voorwaarde die de inspecteur heeft gesteld dat de indicatie ZW in de loonaangiften op ‘ja’ moet worden gezet is nergens in de Wtl genoemd. Doordat de indicatie ZW op ‘nee’ is gezet, is geen rekening gehouden met de verantwoorde uren. De inspecteur heeft daardoor een lager bedrag aan LIV toegekend. Rechtbank Den Haag stelt dat de inspecteur naar aanleiding van het bezwaarschrift had moeten nagaan of de werknemers feitelijk wel verzekerd waren en niet moeten volharden in de verwijzing naar de automatische controle waarbij alleen wordt gecontroleerd of de indicatie voor de Ziektewetverzekering op ‘ja’ is gezet. Het beroep van de bv is gegrond. Het LIV over 2017 wordt vastgesteld op € 4.592. Bron: Rb. Den Haag 7-11-2019 (gepubl. 18-12-2020)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat