Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Handreiking over opting-in

11 December 2020

De Belastingdienst heeft een handreiking over opting-in gepubliceerd. Een werkgever kan met de opdrachtnemer onder voorwaarden een arbeidsrelatie aanmerken als fictieve dienstbetrekking, de opting-in-regeling. De opdrachtnemer heet dan ‘pseudowerknemer’. Bij opting-in brengt de werkgever de arbeidsrelatie vrijwillig onder de loonbelasting/ volksverzekeringen en houdt dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Opting-in geldt niet voor de werknemersverzekeringen. Om te kiezen voor opting-in moet de opdrachtnemer aan de volgende voorwaarden voldoen: Hij krijgt van de opdrachtgever een vergoeding voor de werkzaamheden. Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij de opdrachtgever. Hij verricht de werkzaamheden niet als ondernemer. Als de werkgever en de pseudowerknemer de regeling willen toepassen, moeten zij dit via het formulier ‘Verklaring Loonheffingen Opting-in’ doorgeven aan de Belastingdienst. Met dit formulier verklaart de werkgever en de pseudowerknemer dat zij samen kiezen voor opting-in. De regeling geldt alleen voor de werkzaamheden die de werkgever op het formulier vermeldt.

Wie nog geen loonheffingennummer heeft, kan zich aanmelden als werkgever met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelden Werkgever’. De werkgever ontvangt dan binnen zes weken een loonheffingennummer van de Belastingdienst. Voordat de pseudowerknemer bij de werkgever gaat werken, moet de werkgever voldoen aan de volgende verplichtingen: De identiteit van de pseudowerknemer moet worden vastgesteld en een kopie van het identiteitsbewijs moet in de loonadministratie worden opgenomen. De pseudowerknemer moet zijn gegevens aan de werkgever geven. Hiervoor kan het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ worden gebruikt. De gegevens voor de loonheffingen bewaart de werkgever bij de loonadministratie. De pseudowerknemer geeft deze gegevens vóór de 1e werkdag door. Of als de werkgever de werknemer op de 1e werkdag aanneemt, op de 1e werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden. In paragraaf 2.2 en 2.3 Handboek Loonheffingen staat hier meer over. Na de melding moet de werkgever loonheffingen inhouden en betalen, en gelden de gewone regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever de pseudowerknemer de mogelijkheid kan geven om deel te nemen aan een pensioenregeling. Ook mag de werkgever de werkkostenregeling gebruiken om onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen te geven. Op de beloning van de pseudowerknemer moet de werkgever de bijdrage Zvw inhouden. De pseudowerknemer is geen werknemer voor de werknemersverzekeringen, dus de werkgever is geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Codes in de aangifte loonheffingen Voor de pseudowerknemer gebruikt de werkgever in de aangifte de volgende codes: Code aard arbeidsverhouding = 79 Code invloed verzekeringsplicht = niet invullen Code soort inkomstenverhouding = 15 Verzekeringsindicaties = N Contractindicaties = N (er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst) Loon SV = 0 Code Zorgverzekeringswet = M (met uitzondering van internationale SV-situaties) De keuze voor opting-in heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. Ook kunnen de werkgever en de pseudowerknemer op ieder moment stoppen met toepassen van opting-in. In beide gevallen moeten zij dit schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst. De werkgever kan niet met terugwerkende kracht voor opting-in kiezen. Bron: Forum Salaris, 4 december 2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat