Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

21 December 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioen ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Vanwege het gesloten pensioenakkoord moeten een veel werkgevers en werknemers hun pensioenovereenkomst aanpassen. Werknemers die nu pensioen opbouwen in een uitkeringsovereenkomst krijgen te maken met een ander type pensioenovereenkomst, een vorm van premieovereenkomst. Hetzelfde geldt ook voor deelnemers met een beroepspensioenregeling. De pensioenopbouw wordt fiscaal alleen nog begrensd door een leeftijdsonafhankelijke bovengrens voor de premie-inleg. Werknemers die door de overstap naar leeftijdsonafhankelijke premies en een daarbij passende pensioenopbouw worden geraakt in hun verwacht pensioenresultaat, worden hiervoor adequaat gecompenseerd. Dat kan op verschillende wijzen, onder meer doordat na de overstap op een nieuw pensioencontract financiële resultaten eerder leiden tot een verhoging van de pensioenen of de voor het pensioen gereserveerde vermogens.

Voor werknemers die al pensioen opbouwen in een premieovereenkomst met een progressieve premie, geldt overgangsrecht. Voor hen heeft het wetsvoorstel pas effect als zij overstappen naar een andere werkgever, waardoor ook voor hen de leeftijdsonafhankelijke premie van toepassing zal zijn. Vanwege de standaardisering van het nabestaandenpensioen krijgen toekomstige nabestaanden minder dan nu te maken met problemen die worden veroorzaakt doordat het nabestaandenpensioen tussen sectoren of tussen werkgevers verschillend is vormgegeven. Door uniformering van de partnerdefinitie is het voor partners duidelijker of ze in de pensioenregeling als partner worden gezien. De verkorting van de wachttijd voor uitzendkrachten heeft als effect dat hun pensioenopbouw eerder van start gaat. Dit wetsvoorstel schept de wettelijke ruimte voor experimenten om de pensioenopbouw van zzp’ers te bevorderen. Zzp’er die werkzaam zijn in sectoren die een experiment aanbieden, kunnen hieraan deelnemen en zodoende pensioen opbouwen. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd. Het ministerie vraag in het bijzonder aandacht voor de effecten van de uniformering van het partnerbegrip. Er kan tot 12 februari 2021 op de internetconsultatie worden gereageerd. Bron: Min. SZW 16-12-2020, internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat