Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Zzp-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

8 December 2016

In een brandbrief aan de Tweede Kamer bepleiten ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, MKB Belangen en NOAB voor een tijdelijke oplossing voor het gedoe ronde de Wet DBA. Hiervoor kan volgens hen de ‘Ondernemerscheck’ op de site van de Belastingdienst worden gebruikt. Voor de langere termijn is een eigen rechtspositie voor zelfstandigen volgens hen noodzakelijk. Volgens de organisaties zitten nu meer dan 50.000 zelfstandigen zonder opdracht en lijden zijinkomensverlies als gevolg van de onzekerheid door de Wet DBA. Ze verwachten dat dit aantal na 1 januari zal stijgen doordat veel contracten niet worden verlengd. Op korte termijn is een oplossing dringend noodzakelijk. Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever bepleiten zij dat de bestaande Ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst wordt gebruikt.

De staatssecretaris zou volgens hen moeten toestaan dat de zelfstandige en zijn opdrachtgever aan de hand daarvan bepalen of sprake is van ondernemerschap of niet. Komt uit de check naar voren dat de opdrachtnemer ondernemer is, dan zou vrijwaring voor opdrachtgever en opdrachtnemer van naheffingen moeten volgen. Om schijnconstructies tegen te gaan bepleiten de organisaties dat SZW een meldpunt instelt. Voor de langere termijn is volgens de organisaties een eigen rechtspositie voor zelfstandigen noodzakelijk. Een positie die zowel in fiscaalrechtelijke als ook sociaal rechterlijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de arbeidsmarkt. ZZP Nederland heeft hiervoor onlangs een voorstel gedaan. Bron: ZZP Nederland 7-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat