Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

20 December 2016

Staatsecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer gevraagd om de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Vanuit de praktijk heeft de staatssecretaris signalen gekregen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Volgens specialisten die de Telegraaf om een reactie heeft gevraagd gaat het om een miljardenstrop omdat dga’s bij de omzetting alle toekomstige indexeringen contant kunnen maken en die allemaal in één keer ten laste zijn te brengen van hun resultaat. De staatssecretaris wil over deze materie eerst meer duidelijkheid hebben.

De staatssecretaris wil inzicht krijgen in de effecten van de indexatie, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.Zodra de staatssecretaris duidelijkheid over de materie heeft, zal hij de Kamer informeren. Ook wordt een novelle voorbereid waarin eventueel flankerende maatregelen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Bron: MvF 20-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat