Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Dividend, uitdeling of loon?

Een dga heeft in relatie tot de vennootschappen waarin hij een aanmerkelijk belang heeft verschillende petten op. Hij is natuurlijk aandeelhouder, waardoor hij dividend kan ontvangen en de bv aan hem uitdelingen kan doen. Daarnaast is hij ook werknemer. Verder is het heel gebruikelijk dat dga’s via een rekening-courant geld lenen van hun vennootschap. Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met de kwalificatie lening dan zal op basis van de gang van zaken moeten worden bepaald of sprake is van dividend, een uitdeling of loon. Een dga ontvangt in de jaren 2009, 2010 en 2011 een brutoloon van zijn persoonlijke holding van respectievelijk € 184.808, € 54.601 en € 55.573.

Daarnaast ontvangt hij van de bv zowel in 2010 als in 2011 een bedrag van € 210.000. In het grootboek zijn deze betalingen geboekt met de omschrijving ‘management verg [X] 2010’ en ‘management fee 2011 [X] ’. De boekingen zijn verwerkt in rekening-courant. In het rekening-courantoverzicht van de dga met de bv zijn de volgende creditboekingen opgenomen: “31-12-2011 MEM 11900330 man fee 2011 [X] 210.000,00” en “31-12-2012 MEM 12900167 man fee 2012 [X] 210.000,00”. De inspecteur merkt deze inkomsten aan als loon. De dga stelt dat hij deze bedragen ten titel van dividend heeft ontvangen. Ter zitting heeft de dga verklaard dat de bedragen van € 210.000 bij de bv als kosten in aanmerking zijn genomen. Het hof volgt de dga niet in zijn stelling dat de bedragen ten titel van dividend zijn ontvangen.

Hij heeft deze stelling gezien de boekingen en de verklaring ter zitting onvoldoende onderbouwd. Daarbij komt dat door de bv voor ieder van die jaren geen aangifte dividendbelasting ter zake van deze betalingen is gedaan. Al met al is niet aangetoond dat van een dividenduitkering sprake is. Aangezien gesteld noch gebleken is dat deze inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming dan wel resultaat uit overige werkzaamheden, moet worden geoordeeld dat de inspecteur de inkomsten terecht als loon heeft aangemerkt. Bron: Hof Den Haag 11-10-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat