Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


RC-schuld niet verrekenen met pensioenaanspraak

29 December 2016

Een dga wil zijn rekening-courantschuld aan de holding wegstrepen tegen zijn pensioenaanspraak. Volgens de inspecteur en de rechtbank was hier sprake van het afkopen of vervreemden van de pensioenaanspraak, met alle gevolgen van dien. Een dga heeft een holding met op de balans een pensioenvoorziening van € 51.546 per 21 december 2012. De eerste balansboekingen dateren uit 2006. Daarnaast heeft de holding een (rekening-courant) vordering op de dga. Op 21 december 2012 bedroeg die vordering € 264.020. De algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de holding heeft op 21 december 2012 bepaald dat de vordering van de vennootschap op de dga ten laste van het resultaat wordt afgeboekt en dat de pensioenverplichting ten gunste van het resultaat wordt geboekt. De inspecteur corrigeert de aangifte inkomstenbelasting met € 80.438 aan waarde pensioenaanspraak. Over het bedrag van de correctie is 20% revisierente berekend. De dga stelt zich primair op het standpunt dat er geen rechtmatige pensioenvoorziening is afgesloten, omdat er geen pensioenbrief of -overeenkomst is gevonden. Subsidiair stelt de dga dat de pensioenaanspraken niet belast zijn, omdat er aan het afzien van deze aanspraken geen financiële transactie ten grondslag ligt en er geen voordeel is genoten.

Niet in geschil is dat de holding in de jaren 2006 tot en met 2011 bedragen ten behoeve van een pensioenvoorziening heeft gedoteerd. De rechtbank meent dat het – gelet op de positie van de dga in de holding – niet anders kan zijn dan dat deze voorziening is getroffen teneinde voor de dga een pensioenvoorziening te treffen. De dga had derhalve eind 2012 een aanspraak ingevolge een pensioenregeling op de holding. Dat er geen formele overeenkomst of pensioenbrief is aangetroffen, maakt dit niet anders. Bij de ontbinding van de holding is de pensioenaanspraak van de dga verrekend met zijn schuld in rekening-courant aan de holding. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank sprake van het afkopen of vervreemden van de pensioenaanspraak. De inspecteur heeft dan ook terecht de pensioenaanspraak van de dga aangemerkt als loon uit vroegere arbeid in het jaar 2012. De stelling dat aan het afzien van deze aanspraken geen financiële transactie ten grondslag ligt en er geen voordeel is genoten miskent de feitelijke gang van zaken. Naast het afkopen van de pensioenaanspraak is immers ook de schuld aan de holding afgeboekt. Bron: Rb. Den Haag 12-10-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat