Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkloosheid zakt onder half miljoen

15 December 2016

Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000. Daarmee was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos. In november was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is hetzelfde percentage als in oktober. Daarvoor daalde het werkloosheidspercentage zes maanden achter elkaar. Vooral onder ouderen was de daling toen sterk. De afgelopen twee maanden bleef bij de 45-plussers het werkloosheidspercentage steken op 5,1%. Bij de 25- tot 45-jarigen bleef het percentage gelijk op 4,3%. Onder jongeren daalde het werkloosheidspercentage wel, van 10,5% in oktober naar 10,3% in november. In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In november had 66,1% van hen betaald werk (bijna 8,5 miljoen mensen). In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 11.000 per maand gegroeid. Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er ruim 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 499.000 werkloos en ruim 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden minder hard gedaald. Dat komt doordat er vergeleken met de voorafgaande maanden meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan dat er de arbeidsmarkt verlaten. Daarbij komen ze ook wat minder snel aan het werk dan de voorafgaande maanden. Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam over de afgelopen drie maanden licht toe. Bron: CBS 15-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat