Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

Naar verwachting moeten vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Zowel vrachtwagens uit binnenland en buitenland betalen op die manier voor het gebruik van de weg. De opbrengst van de heffing wordt geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie in de vervoerssector.

Op verzoek van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing nu al ingediend. Het kabinet wilde het wetsvoorstel uitstellen tot na de formatie, maar de Kamer vreesde dat dat zou betekenen dat de invoering zou worden uitgesteld naar 2027 en riep de minister met een motie op om het voorstel deze zomer naar de Kamer te sturen. Volgens het wetsvoorstel moeten vrachtwagens een heffing per gereden kilometer betalen op de snelwegen en een aantal lokale en regionale wegen. De heffing op lokale en regionale wegen is bedoeld om uitwijkend vrachtverkeer tegen te gaan. De heffing kan ongeveer vier jaar na aanname van het wetsvoorstel door het parlement worden ingevoerd, waarbij het gemiddelde tarief per kilometer ongeveer 15 cent zal bedragen. De Nederlandse vrachtwagenheffing sluit aan bij de systemen van vrachtwagenheffing in Duitsland en België. De belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) verdwijnt met de invoering van een vrachtwagenheffing in Nederland en ook wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. De netto-opbrengst van de heffing zal worden gebruikt voor verduurzaming en innovatie van de transportsector. Zoals het stimuleren van elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en vermindering van het aantal vervoerskilometers. Naar verwachting bedraagt de netto-opbrengst van de heffing op het moment van invoering ongeveer € 250 miljoen per jaar. Minister Visser heeft hierover afspraken gemaakt met de transportorganisaties evofenedex, Transport & Logistiek Nederland en de stichting VERN. De eenmalige invoeringskosten van de vrachtwagenheffing lijken significant hoger uit te komen op ongeveer € 400 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat voor een aanpak wordt gekozen waarbij een groter deel van de kosten al wordt gemaakt in de realisatiefase en enkele andere kostenposten flink hoger lijken uit te pakken. Het ministerie laat extern onderzoek uitvoeren om de kostentoename te verifiëren en te bekijken of de gekozen wijze van uitvoering nog aansluit op het uitgangspunt dat de systeemkosten laag moeten blijven, zodat zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar blijven voor de terugsluis. De vervoerssector zal hier bij betrokken worden. Bron: Min. I&W 15-09-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat