Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


AP voor afschermen woonadressen zzp’ers in Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert staatssecretaris Keijzer (EZK) om de woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen. Adressen moeten alleen beschikbaar blijven voor bepaalde beroepsgroepen en instanties.

Veel zzp'ers klagen over het feit dat hun woonadres voor iedereen in het Handelsregister te raadplegen is. Volgens de AP is er op dit moment geen noodzaak om adressen van zzp’ers via het Handelsregister het openbaar te maken. Het Handelsregister is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen. Mensen en bedrijven kunnen hierin opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen, ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken. Daar de zzp’er zelf zijn of haar bedrijf is en niemand vertegenwoordigt, is die vraag bij zzp’ers niet aan de orde. Bovendien zijn bedrijven verplicht om op iedere factuur hun adres te vermelden. Zakenpartners beschikken daarom vaak al over het adres van zzp’ers en hoeven daarvoor niet het Handelsregister te raadplegen. De AP stelt daarom voor het systeem om te draaien: maak de adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister. Maar maak ze alleen beschikbaar voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. En voor anderen die echt toegang moeten krijgen, zoals in sommige gevallen journalisten. In het advies staat de AP ook stil bij een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. Daarin stelt de minister van EZK voor om voortaan alle ‘adressen’ in het register af te schermen, behálve wanneer dat adres niet alleen het vestigingsadres is, maar ook het woonadres (dus wanneer een zzp’er vanuit huis werkt). Dit voorstel zorgt er weliswaar voor dat de privacy van niet-thuiswerkende zzp’ers beter is beschermd, maar de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers blijven voor iedereen toegankelijk. Daarbij wil de minister een bepaling uit het besluit verwijderen. Het gaat om een bepaling waarin staat dat ondernemers bij een waarschijnlijke dreiging hun woonadres mogelijk kunnen laten afschermen. De thuiswerkende zzp’er is met deze wijziging dus slechter af dan daarvoor: hij heeft geen mogelijkheid meer om zijn woonadres af te schermen, ook niet als hij wordt bedreigd. De AP adviseert de minister daarom in een nieuwe versie van het Handelsregisterbesluit de mogelijkheid te behouden voor ondernemers om hun adres af te laten schermen bij bedreiging. KvK wil nog niet ingaan op het voorstel van de AP zolang er geen besluit is genomen over de wetswijziging. ‘Wij zijn de uitvoerende partij, niet degene die bepaalt’, aldus een woordvoerder. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 25-08-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat