Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van het bericht dat een ondernemer de Belastingdienst duizenden euro’s moet betalen voor een gezonde lunch voor zijn werknemers.

Een werkgever vond dat op de gezonde lunchmaaltijden die hij gratis aan zijn werknemers verstrekte de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing was. Rechtbank Den Haag was het daar niet mee eens en liet de aangiften loonheffing in stand. Reden voor Tweede Kamerlid Van Haga om daar Kamervragen over te stellen. Volgens de staatssecretaris kent de loonbelasting een aantal gerichte vrijstellingen en een vrije ruimte, welke ruimte de werkgever naar eigen inzicht kan inzetten om zijn personeel onbelast vergoedingen en verstrekkingen te geven. Is de vrije ruimte helemaal gevuld, dan wordt over het meerdere een eindheffing van 80% geheven. Dit is geen strafheffing, maar vergelijkbaar met een gemiddeld marginaal IB-tarief (circa 44%). Daarnaast gelden er nog specifieke waarderingen voor verstrekkingen op de werkplek. Voor maaltijden op de werkplek geldt dat deze in beginsel forfaitair op € 3,35 (in 2021) per maaltijd worden gewaardeerd. En voor consumpties, niet zijnde maaltijden, zoals groente en fruit op de werkplek geldt dat deze op nihil worden gewaardeerd. Werkgevers die personeel gezond willen laten eten worden hiermee tegemoetgekomen ten opzichte van de reguliere belastingheffing. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is bedoeld voor voorzieningen waarin de werkgever moet voorzien, zoals bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel voor kantoorwerk. Bron: MvF 02-09-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat