Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen. De overeenkomst van de chauffeurs met Uber voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst.

De zaak is aangespannen door FNV. De vakbond was van mening dat tussen Uber en de chauffeurs sprake was van een arbeidsovereenkomst. Volgens Uber is zij een technologiebedrijf en runt zij een platform waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar kunnen ontmoeten en een overeenkomst kunnen aangaan. Maar volgens FNV is de betrokkenheid van Uber veel groter: het bedrijf organiseert de vervoersdiensten tot in detail. De kantonrechters hebben de vakbond in het gelijk gesteld. De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezag. Van de Uber-app gaat, naast een disciplinerende en instruerende werking, een financiële stimulans uit. Op het moment dat de chauffeurs gebruik maken van de app zijn zij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen en eenzijdig door haar te wijzigen algoritme. De chauffeurs vallen daarmee onder het ‘modern werkgeversgezag’ dat Uber via de app uitoefent. Door de uitspraak is Uber verplicht de CAO Taxivervoer, in de periodes dat de cao algemeen verbindend is verklaard, op de arbeidsovereenkomsten van de chauffeurs toe te passen. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Ook moet Uber aan FNV een schadevergoeding van € 50.000 betalen vanwege het niet nakomen van de CAO Taxivervoer. Bron: Rb. Amsterdam 13-09-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat