Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel van belang dat de vaststelling van NOW-1 uiterlijk 31 oktober 2021 is aangevraagd.

De controle voor de NOW is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag en de grootte van het bedrijf. Bedrijven die een voorschot hebben gehad tussen de € 20.000 en de € 125.000 moeten een derdenverklaring inleveren bij UWV. Accountants hebben aan de bel getrokken dat ze mogelijk de deadline voor het tijdig indienen van derdenverklaringen niet halen. Boven de € 125.000 hebben bedrijven een accountantsverklaring nodig. Dit zijn relatief weinig bedrijven, maar met grote subsidiebedragen. Om de druk bij de accountants te verlichten, kunnen bedrijven tot veertien weken na de vaststellingsaanvraag nog een accounts- of derdenverklaring indienen. Deze aanvullende veertien weken voor de derdenverklaring gelden alleen als de vaststelling uiterlijk 31 oktober aanstaande is aangevraagd. Deze termijnverlenging zal in alle NOW-regelingen (NOW-1, -2, -3 en -4) worden aangepast. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer. De NOW-subsidie wordt definitief als bedrijven een vaststelling van de NOW-subsidie aanvragen gebaseerd op de daadwerkelijke omzet en de loonsom in de subsidiemaanden. Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 achter. UWV heeft nu 64.000 verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft, ongeveer 76.000 bedrijven, moet dit de komende twee maanden nog doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt uiterlijk 31 oktober aanstaande doen. Als UWV op die datum geen verzoek binnen heeft, wordt de subsidie op nihil vastgesteld, dat betekent dat een bedrijf geen recht heeft op de NOW. Het concernbegrip waarmee in de NOW gewerkt wordt, leidt met name bij grote complexe internationale bedrijven tot omvangrijke accountantsonderzoeken. Daarnaast wordt de risico-inschatting SV-loon in het buitenland bijgesteld. Samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) past het ministerie het accountantsprotocol en de Standaarden aan zodat het beter werkbaar is en tegelijkertijd het doel van de controle dient. Een van de wijzigingen is dat bedrijven waarvan de accountant een vastgelegde set controlewerkzaamheden heeft verricht maar waarbij nog steeds niet zeker is dat wereldwijd elke uithoek is gevonden, 10% minder subsidie krijgen in plaats van een nihilstelling. Zo’n 140 tot 160 bedrijven die NOW hebben aangevraagd hebben zo’n complexe structuur, gezamenlijk hebben ze tussen de € 360 en € 440 miljoen subsidie ontvangen. Als lastenverlichting is eerder aangegeven dat de accountantscontroles ten behoeve van de vaststellingsaanvragen van de NOW-3 en -4 kunnen worden gecombineerd. Aangezien de vaststellingsloketten van elke tranche in NOW-3 en NOW-4 nu op verschillende momenten sluiten, is dit geen lastenverlichting. Daarom worden de sluitingsdata van de drie tranches van de NOW-3 gelijkgetrokken met de sluitingsdatum van het loket van de NOW-4, 22 februari 2023. Hierdoor krijgen werkgevers maximaal de ruimte om de vaststellingsaanvraag van de NOW-3 (derde, vierde en vijfde tranche) samen te laten controleren met de vaststellingsaanvraag van de NOW-4 en daadwerkelijk kosten te kunnen besparen voor het verkrijgen van de accountantsverklaring. Bron: Min. SZW 07-09-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat